Logo Logotekst

Logo

Bachs Juleoratorium


Konserter
i Sofienberg kirke
1. og 2. desember 2007

1. og 2. desember 2007 framførte Sofienbergkoret del 1-3 av Bachs Juleoratorium i Sofienberg kirke. Til sammen mer enn 500 mennesker fikk oppleve disse to konsertene.
Med oss hadde vi orkesteret Barokkanerne og fire profesjonelle sangsolister:
Elisabeth Holmertz (sopran)
Ebba Rydh (alt)
Henrik Hundsnes (tenor)
Nils Arne Helgerød (bass)

Vi hadde et PR- og billettsalgsamarbeid med
Oslo Chorale Selskap som framførte Juleoratoriets del 4-6 06.01.2008 i Trefoldighetskirken.