Logo Logotekst

Logo

Vår hjemmebase


Sofienbergkorets øvelser og de fleste av våre konserter er i Sofienberg kirke som ligger i Sofienbergparken. Gateadresse: Rathkesgate 18.

Kirkerommet har en framragende akustikk, og regnes for å være et av Oslos beste lokaler for korøvelser og konserter. Ikke mange kor har et slikt fantastisk øvingslokale!

Kirken er tatt ut av vanlig menighetsbruk, og benyttes nå primært til musikalske formål.
Den er blant annet Norges mest brukte kirke for innspillinger av klassisk musikk.

Kirken har et nytt, flott konsertorgel (fra 2014) som koret har stor glede av ved mange av våre konserter.

Her kan du lese mer om, og se bilder fra Sofienberg kirke.

Her kan du ta en tredimensjonal titt inn i Sofienberg kirke og se flere bilder.

Sofienbergkoret synger også på menighetens gudstjenester som foregår i Paulus kirke, og unntaksvis i Sofienberg kirke.

Her kan du lese mer om Paulus kirke..