Logo Logotekst

Logo

Maria fra Nasaret


Musikk fra bebudelsen til oppstandelsen
Søndag 24. mars 2019 kl 19.00
Sofienberg kirke
Blokkfløyte og sang:
Linnéa Sundfær Haug